DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

SMER-SD

Pán Brocka tu hovoril o sporení, ale sporenie je taký finančný produkt, pri ktorom je garantovaný nejaký úrokový výnos. Teda pri ktorom človek keď si sporí, tak vlastne má garantovaný nejaký úrok, ktorý potom dostane naspäť aj s istinou. Problém je v tom, že 2. pilier tak ako sme ho my zdedili, takto postavený nebol. Negarantoval vôbec nič. Ľudia tam mohli prísť o všetky peniaze, ktoré doňho vložili.

28.02.2011
Zavádzajúce

Ondruš má pravdu v tom, že DSS nemusia garantovať sporiteľom žiaden úrok, či zhodnotenie vkladov (resp. to tak bolo pri vzniku druhého piliera, viď článok Národnej obrody z decembra 2004: "Druhou problémovou oblasťou je garancia nejakého konkrétneho výnosu v dôchodkovom fonde. Podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý upravuje nový, kapitalizačný pilier dôchodkového systému na Slovensku, nesmie žiadna dôchodková správcovská spoločnosť nielenže sľubovať budúce zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde, ale ani dávať žiadne podobné garancie. Takéto konanie by bolo v rozpore so zákonom. Z toho vyplýva aj odpoveď na poslednú časť otázky. Poskytovanie garancie týkajúcej sa výnosu v dôchodkovom fonde nezávisí od dobrovoľného rozhodnutia tej-ktorej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ale je zakázané priamo v zákone.").Nie je ale pravda, že by sporitelia mohli prísť o všetky svoje vklady len tak. Ako na konci roka 2003 napísali HNV navrhovanom znení zákona o starobnom dôchodkovom sporení, invalidnom poistení a pozostalostnom poistení sú stanovené veľmi prísne kritériá pre podnikateľskú činnosť dôchodkových správcovských spoločností (DSS). Zákon veľmi podrobne definuje a špecifikuje limity, podmienky a obmedzenia, ktoré musia DSS splniť. Veľmi precízne je v zákone spracovaná časť pojednávajúca o udeľovaní licencií DSS. Práve licenčný proces je úplné kľúčový pre jasnú identifikáciu dôveryhodných osôb a spoločností, ktoré dokážu viesť DSS zodpovedne a úspešne. Návrh zákona ráta s účasťou štátu na ochrane majetku občanov v DSS (upravujú ju §167 a §168) na rozdiel od bánk a obchodníkov s cennými papiermi, v prípade, ak dôjde k poškodeniu sporiteľov v dôsledku rozhodnutia, postupu alebo iným konaním ktorým sa poruší zákon, resp. úmyselným trestným činom, ručí štát za záväzky DSS voči sporiteľom v plnej teda, 100 percentnej, miere.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error