DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

Hlas

Ale veď programové vyhlásenie vlády v ktorej bol Smer dominantným členom, bolo jasne napísané, že sme za zachovanie 1. aj 2. Piliera...

28.02.2011
Pravda

Poslanec Ondruš má pravdu, vláda v programovom vyhlásení rátala s druhým pilierom: "Starobné dôchodkové sporenie ako súčasť dôchodkového systému založené na kapitalizačnom princípe a na princípe zásluhovosti vláda aj naďalej zachová... Vláda bude riešiť situáciu sporiteľov v druhom pilieri, pre ktorých je toto sporenie nevýhodné. Vláda bude presadzovať zavedenie takých mechanizmov, ktoré zvýšia bezpečnosť nasporených prostriedkov v rámci druhého kapitalizačného piliera. Vláda zlepší legislatívny rámec pre skvalitnenie informácií poskytovaných sporiteľom zo strany dôchodkových správcovských spoločností. Doplnkové dôchodkové sporenie zostane aj naďalej zachované ako doplnkový systém sociálneho zabezpečenia. Vláda odstráni znevýhodnené postavenie doplnkových dôchodkových spoločností v porovnaní s inými finančnými inštitúciami v rámci dobrovoľného dôchodkového systému."

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error