DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

Hlas

Veď viete, že už dnes existuje systém štátnej finančnej pomoci, ktorý práve motivuje ľudí aby sa aktivizovali, aby sa zúčastňovali napr. na rekvalifikáciách, aby sa zúčastňovali na aktivačných prácach a potom majú nárok, aby získali príslušné sociálne dávky. My sme zaviedli systém, pri ktorej je podpora v hmotnej núdzi práve naviazaná na to, aby podporovala aktivitu. Aby tí ľudia cítili, že keď sa aktivujú, keď sa snažia nájsť si prácu, keď sa snažia rekvalifikovať, aby dostali od štátu viacej. Ten systém dnes existuje a funguje.

28.02.2011
Zavádzajúce

Samotná dávka v hmotnej núdzi aktivitou podmienená nie je. K príspevkom v hmotnej núdzi je však možné získať príspevky, napríklad aktivačný príspevok. Podľa informácií Dávkového informačného systému ministerstva práce: "Aktivačný príspevok motivuje občana v hmotnej núdzi, aby sa aktívne spolupodieľal na riešení sociálnej situácie seba a osôb s ním spoločne posudzovaných čo znamená, aby si aktívne hľadal uplatnenie na trhu práce, zvyšoval si kvalifikáciu a zručnosti, vykonával menšie obecné služby uskutočňované na základe dohody s úradom alebo obcou." Pravdivá je teda len tá časť Ondrušovho výroku, kde tvrdí: "My sme zaviedli systém, pri ktorej je podpora v hmotnej núdzi práve naviazaná na to, aby podporovala aktivitu. Aby tí ľudia cítili, že keď sa aktivujú, keď sa snažia nájsť si prácu, keď sa snažia rekvalifikovať, aby dostali od štátu viacej. Ten systém dnes existuje a funguje."

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error