DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

Hlas

A ja vám poviem úplne konkrétne číslo. Štatistika Ústredia práce , ktorá je aj na internete, posledné číslo, keďže to sa vždy ku koncu mesiaca zverejňuje, som si pozeral za december, 28 ľudí na Slovensku bolo cez úrady práce zaradených do rekvalifikačných kurzov. Jednoducho vláda, resp. Ministerstvo práce robí také kroky a také opatrenia, že vyháňa ľudí od možnosti rekvalifikácie, a to dokonca v prípade takého projektu, že to nie je efektívne.

28.02.2011
Nepravda

Jedným z nástrojov aktívnej politiky trhu práce je účasť na vzdelávaní a príprave pre trh práce (rekvalifikácia), ktorú špecifikuje paragraf 46 zákona o službách zamestnanosti. Podľa štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny bolo v decembri 2010 (.xlsx) do rekvalifikačných kurzov zaradených 49 uchádzačov o zamestnanie, 0 záujemcov o zamestnanie. 

Pre ilustráciu, podľa rovnakej štatistiky bolo v novembri 2010 zaradených 285 uchádzačov, v decembri 2009 zaradených 101 uchádzačov a záujemcov o zamestnanie, v decembri 2008 nebol zaradený nikto, v decembri 2007 spolu 375 uchádzačov o zamestnanie. Výpovedná hodnota štatistiky množstva uchádzačov zaradených do rekvalifikačných kurzov v jednotlivých mesiacoch je dosť nízka, keďže rozdiely medzi jednotlivými mesiacmi sú značné. Vhodnejšie by bolo hovoriť napríklad o celoročných štatistikách. Výrok preto hodnotíme ako zavádzanie. 

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error