DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

SMER-SD

Zjednocovanie výberu daní a odvodov, čiže systém, ktorý má viesť k tomu, aby sa znížila administratívna náročnosť aj na strane štátu, ale predovšetkým na stane tých ktorí tie dane a odvody platia, tento systém robila a pokračovala v ňom aj naša vláda a boli by sme ho dokončili presne tak ako bol časovo naplánovaný práve v tomto období.

28.02.2011
Pravda

Agentúra SITA v júli 2007 písala: Nová vláda premiéra Roberta Fica plánuje pokračovať v presadzovaní myšlienky spoločného výberu daní a odvodov. "V záujme zjednodušenia správy, evidencie, ako aj zníženia administratívnej náročnosti vláda zjednotí miesto výberu daní a odvodov presunom výberu odvodov sociálneho poistenia na daňovú správu," uvádza sa v materiáli, ktorý by mal byť pracovnou verziou Programového vyhlásenia vlády."

V septembri 2009 sa v správe SITA uvádza: Koncepciu reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, ciel a poistných odvodov schválila vláda Roberta Fica ešte v máji minulého roka (2008, pozn.). (...) Celá reforma je rozvrhnutá na dve fázy. V prvej fáze pod názvom UNITAS I. by sa mala zlúčiť daňová a colná správa a taktiež by sa mal vytvoriť systém riadenia a organizovania výberu štátnych príjmov prostredníctvom novej Finančnej správy SR. Zjednotenie výberu daní a ciel by tak malo byť reálne od začiatku roka 2013. V druhej fáze UNITAS II. predpokladá rezort financií zjednotenie výberu všetkých odvodov do jediného miesta výberu. "Takýto dvojfázový postup je potrebný vzhľadom na to, že dotknuté organizácie nie sú v súčasnosti pripravené na jednorazovú realizáciu tohto zámeru," uvádza rezort financií.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error