DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

SMER-SD

Keď bol Smer vo vláde, my sme predsa dokázali aj v krízovom období nachádzať riešenia na to, aby sa vytvárali nové pracovné miesta.

28.02.2011
Pravda

"Analytická správa o dopadoch finančnej a hospodárskej krízy", vypracovaná ministrom hospodárstva predložená do vlády 2.septembra 2010 hodnotí opatrenia na podporu zamestnanosti v období finančnej krízy:

V krízovom období od októbra 2008 až do júna 2010 sa prostredníctvom všetkých aktívnych opatrení na trhu práce, vrátane protikrízových opatrení, celkovo podporilo takmer 358 tisíc pracovných miest, resp. uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie alebo zamestnancov v celkovej dohodnutej sume finančných prostriedkov vo výške 284,25 mil. eur.

Prostredníctvom protikrízových aktívnych opatrení na trhu práce sa od marca 2009 až do júna 2010 podporilo vytvorenie alebo udržanie pracovných miest v počte 56 509 v celkovej dohodnutej sume finančných prostriedkov vo výške 45,8 mil. eur.

Z prijatých protikrízových aktívnych opatrení na trhu práce možno za najúčinnejšie opatrenie považovať príspevok na podporu udržania zamestnanosti (§ 50d) a príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta (§ 50e), ktorými sa v období od marca 2009 do júna 2010 podporilo vytvorenie alebo udržanie 52 450 pracovných miest v sume 33,07 mil. eur. Zároveň možno konštatovať, že nové opatrenie, účinné od 1. marca 2010 - príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti (§ 50i), sa v praxi stretol s priaznivou odozvou zo strany zamestnávateľov.


Tieto vládne opatrenia sa ale na celkovej zamestnanosti veľmi neodrazili, o čom hovorí napríklad podiel pracujúcich z ekonomicky aktívneho obyvateľstva (v %):

kvartál (Q)/rok200820092010
Q189,589,584,9
Q289,988,785,6
Q391,087,585,9
Q491,386,185,5

Medziročná miera zamestnanosti (%) bola v roku 2008 - 62,3%, 2009 - 60,1% , rozdiel činí 2,2 p.b.

Napriek tomu platí argument, že vláda podporovala vytváranie nových pracovných miest (aj keď nedokázala vykryť celkovú stratu).

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error