DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

SMER-SD

Stojím si za tým, že na ceny potravín majú obrovský vplyv aj opatrenia tejto vlády. Musím upozorniť, že nie ja, nie Smer, nie opozícia, ale Inštitút finančnej politiky, keď analyzoval plánované daňové a ďalšie opatrenia, ktoré vláda prijímala v súvislosti so štátnym rozpočtom, tak tie, ktoré prijímala vláda pred prijímaním štátneho rozpočtu, tak Inštitút finančnej politiky už vtedy upozornil, aké budú mať všetky tieto opatrenia dopady. Spomalenie hospodárskeho rastu, rast nezamestnanosti, rast cien. Tzn., že ak hovorím o tom, že k rastu cien významne prispeli opatrenia tejto vlády, tak to platí a nie je to len...Prosím vás, nechajte ma dohovoriť. Ja som trpezlivo počkal aby ste dohovorili. Tak mi dovoľte aby som dohovoril. Takže opakujem, Inštitút finančnej politiky upozornil, že vládne opatrenia budú mať negatívny dopad na rast cien. To sa presne teraz potvrdzuje.

28.02.2011
Zavádzajúce

V analýze "Vplyv záchranného fiškálneho balíčka na domácnosti" (.pdf) Inštitút finančnej politiky uvádza:

MF SR predpokladá nárast platov na úrovni 3,7% v prostredí 3,7% inflácie. Inými slovami, cenové nárasty (aj mimo záchranného balíčka, ako sú napr. energie a potraviny) by mali byť pokryté nárastom platov. Celkový vplyv záchranného balíčka na infláciu odhadujeme na úrovni 1 p.b. Výraznejší vplyv na infláciu bude mať tak nárast regulovaných cien (1,3 p.b.) a rast cien potravín (0,9 p.b.), ktoré sú spôsobené rastom svetových cien komodít.

Jeden percentuálny bod z 3,7 môžme považovať za negatívny dopad opatrení na rast cien. Problémom ale je, že IFP hovorí o celkovej inflácii, nie len o raste cien potravín- Ondruš tak v jednom argumente pripísal IFP dve veci, ktoré ale analýza netvrdí.

Vplyv na ceny potravín IFP skúma špecificky pre štvorčlennú rodinu, kde analýza hovorí, že potraviny a nealkoholické nápoje tvoria síce podiel výdavkov takejto rodiny vo výške 21,4%, pre vládne opatrenia sa ale majú zvýšiť len o 0,7%. To sa už za "obrovský vplyv! označiť nedá.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error