DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Dokonca aj dvihnutie dane s pridanej hodnoty o 1% z 19-tich na 20% sa nepremieta úplne v 100% výške do zvýšenia koncových cien spotrebiteľských cien teda tovarov a služieb, ale premieta sa približne 35% do neregulovaných cien a s 3% do regulovaných cien.

Pavol Hrušovský - 21.02.2011
Neoveriteľné

Nevieme presne, z ktorej štúdie alebo správy J. Kollár čerpá. IFP vo svojej najnovšej prognóze (8. februára 2011) hovorí o premietnutí zvýšenej DPH do inflácie (s.4): "Príspevok zvýšenia DPH k inflácii tak predstavuje 0,4 p.b."

Dátum zverejnenia analýzy: 20.02.2011
success
error