DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Tuto sa nachádzali svetové ceny potravín v roku 2008, keď bola tiež potravinárska kríza a tu sa nachádzajú ceny potravín dnes. To znamená sme v absolútnom vyjadrení približne na úplne rovnakej úrovni ako to bolo v roku 2008.

Pavol Hrušovský - 21.02.2011
Pravda

Ministerstvo financií SR každý mesiac predkladá Mesačnú správu o vývoji ekonomiky. Cieľom týchto správ je prezentovať hlavné indikátory, prostredníctvom ktorých  monitoruje IFP vývoj reálnej ekonomiky na mesačnej báze.  Prvá strana správy obsahuje hlavné posolstvá, ktoré vyplynuli z analýzy mesačných indikátorov. Prehľad býva zostavovaný k 15. Dňu v mesiaci, pretože v tom čase sú už dostupné údaje za väčšinu indikátorov (posun 1 a 1/2 mesiaca).

V najnovšej správe za mesiac január z 8. februára 2011, sa okrem iného píše:

"V decembri došlo k výraznému rastu cien potravín na mesačnej báze už druhý mesiac v rade (sezónne očistený rast 0,7%, v novembri dosiahol 0,8% ), medziročný rast cien potravín predstavoval v decembri aj vplyvom bázického efektu až 6,7% (november 5.6%). Príspevok potravín k medziročnému rastu cien sa v decembri zvýšil až na 1,1 pb. Ceny potravín sa tak dostali takmer na úroveň z leta 2008, pričom vývoj na svetových trhoch naznačuje, že budú rásť aj v ďalších mesiacoch."

Dátum zverejnenia analýzy: 20.02.2011
success
error