DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Tak isto pamätám si návrhy, ktoré predkladal pán poslanec Martin Fecko, pokiaľ ide o vylepšenie zákona o reštitúciách.

Jozef Kollár vs. Dušan Caplovic - 21.02.2011
Pravda

Martin Fecko predložil k novele zákona o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku pozmeňujúci návrh, ktorý si môžete pozrieť tu.

Dátum zverejnenia analýzy: 20.02.2011
success
error