DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Týždenne zasadá koaličná rada, je to taký zvláštny orgán, ktorý pravidelne zasadá a má zasadať len pri vážnych, skutočne vážnych situáciách, ktoré treba riešiť.

Jozef Kollár vs. Dušan Caplovic - 21.02.2011
Nepravda

Podľa koaličnej dohody:

"1. V prípade súčasnej vlády, koaličný partneri vytvorili na základe koaličnej zmluvy spoločný orgán - Koaličnú radu.

2. Poslaním Koaličnej rady (pdf.) je najmä:

- prerokovanie a zjednocovanie názorov koalície na zásadné otázky spolupráce, súčinnosti koaličnej činnosti;

- zabezpečenie spoločného koaličného postupu v zásadných otázkach koaličnej činnosti, ako aj pôsobnosti koaličných partnerov v tých oblastiach, ktoré súvisia s výkonom koaličnej činnosti, prípade výrazne výkon koaličnej činnosti ovplyvňujú, i v prípadoch, ak tieto vecné otázky a problémy presahujú vymedzený rámec spolupráce touto koaličnou zmluvou;

- riešenie prípadných rozporov pri napĺňaní Koaličnej zmluvy;

- prerokovanie a odsúhlasenie zmien vládneho programu.

3. Koaličná rada je zložená z troch zástupcov každej zmluvnej strany

4. Koaličná rada rozhoduje väčšinovým hlasovaním, ak niektorý z partnerov nepožiada o rozhodnutie podľa čl. II. bod 3 tejto dohody (dohoda všetkých koaličných partnerov). Každý z koaličných partnerov pri prijímaní rozhodnutí v Koaličnej rade disponuje jedným hlasom.

5. Koaliční rada zasadá pravidelne, minimálne dvakrát za mesiac, alebo na požiadanie ktoréhokoľvek z partnerov."Podľa koaličnej dohody, ktorá vytvára a je určujúca pre zasadanie koaličných rád nie je dôvod kritizovať jej časté zasadanie. Je zvolaná na požiadanie ktoréhokoľvek z partnerov minimálne dvakrát za mesiac. Nie je pravda, že zasadá len pri "skutočne vážnych situáciách". Zasadá vždy, keď chce zasadať.

Dátum zverejnenia analýzy: 20.02.2011
success
error