DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

A do vlády, k vašej ochrane spotrebiteľa. Do vlády idete s materiálom na návrh zrušenie uznesenia, ktorý sa volá zvýšenie úrovne finančného vzdelávania a všeobecnej finančnej osvety a navrhujete úlohu zrušiť z dôvodu neaktuálnosti.

21.02.2011
Pravda

Na základe uznesenia c. 98/2011 vláda zrušuje
"A.55. - v úlohe B.2 uznesenia vlády SR c. 734 zo 14. 10. 2009 pre podpredsedu vlády a ministra financií – v spolupráci so spolugestormi opatrení zabezpecovat plnenie úloh z akcných plánov, uvedených v prílohe Implementacnej správy 2009 – v opatrení 'Zvýšenie úrovne financného vzdelávania a všeobecnej financnej osvety' úlohu 2 – Predložit na rokovanie vlády návrh materiálno-technického zabezpecenia systému ochrany spotrebitela na financnom trhu“ a úlohu 3 – 'Vytvorenie akadémie financného vzdelávania.'"

Odôvodnenie K uzn. vlády c. 734, úlohe B.2 - rok 2009 : "Pripájame sa k odôvodneniu Ministerstva financií SR, ktoré navrhuje úlohu zrušit z dôvodu neaktuálnosti."

Dátum zverejnenia analýzy: 20.02.2011
success
error