DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

...ďalej analýza Inštitútu finančnej politiky. Veď vy vlastne hovoríte, že o 70 miliónov eur sa obohatili banky na štátnej bonifikácii, čo je neodôvodnené obohatenie.

21.02.2011
Pravda

V analýze Inštitútu pre finančnú politiku (.pdf), ktorá sa zameriava na úrokovú mieru hypoték na Slovensku, sa k otázke vplyvu štátnej bonifikácie úverov na obohacovanie bánk hovorí nasledovné:

"Slovenský trh s hypotekárnymi úvermi je navyše z časti deformovaný štátnou podporou, pričom na úroky má primárny vplyv predovšetkým tzv. bonifikácia hypoték. Táto je v súčasnosti určená pre mladých, ktorí spĺňajú určité podmienky, v minulosti však bola poskytovaná širšiemu okruhu obyvateľov. Takáto podpora znižuje úrokové sadzby, ktoré by pri poskytovaní úverov za trhových podmienok mali byť na Slovensku ešte o niečo vyššie. Plánované výdavky rozpočtu na bonifikáciu hypoték pre mladých a doznievanie bonifikácií z minulosti sa odhadujú na rok 2010 vo výške 14,3 mil. €.

Navyše existuje reálne podozrenie podporované útržkovými dátami, že banky neznižujú úroky pre obyvateľov o celú výšku štátnej bonifikácie a výrazná časť z nej 
predstavuje neodvôvodnený transfer finančného bohatstva v prospech bánk. Ak by sme predpokladali, že banky si ponechajú 50% z poskytovanej štátnej bonifikácie, tak tento nezaslúžený transfer príspevku z obyvateľstva na banky predstavuje ročne 7 mil. € ročne. Kumulatívne za roky 2000-2010 nás stáli dotácie 151,4 mil. eura. Pri predpoklade 50% ponechania si dotácie pre seba, banky si mohli neopravného prilepšiť až o 76 mil. eura (str. 4-5)."

Dátum zverejnenia analýzy: 20.02.2011
success
error