DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Viete, aj teraz napríklad tento zákon, o ktorom sme spomínali, ja som upozornil na to, že justiční čakatelia majú urobenú určitú zmluvu so štátom a dozadu túto zmluvu nie je možné riešiť, keďže na základe tejto zmluvy majú byť menovaní, nemôžu sa zo dňa na deň stať súdnymi úradníkmi a preto som povedal do zákona, aby prijali, že nebude účinný od 1. januára, ale že bude účinný až od mája. A to teraz rozhodujú.

Ivan Gašparovic - 14.02.2011
Pravda

Prezident Ivan Gašparovic vo svojom rozhodnutí o vrátení zákona z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a doplna zákon c. 385/2000 Z, z, o sudcoch a prísediacich v plnom znení tu (.pdf) navrhol k cl. VII:

"h) V 33. bode v nadpise sa slová 'od 1. januára 2011' nahrádzajú slovami 'od 1. mája 2011'.
i) V 33: bode v paragrafe 101b sa slová 'k 1. januáru 2011' nahrádzajú slovami 'k 1. máju 2011' a slová 'k 31. decembru 2010' sa nahrádzajú slovami 'k 30. aprílu 2011.'"


Vládny návrh novely zákona o sudcoch a prísediacich (.rtf) schválený 11. februára 2011 naozaj obsahoval práve tieto casové zmeny:

"V § 151u sa slová 'k 31. decembru 2010' nahrádzajú slovami 'k 30. aprílu 2011', slová 'od 1. januára 2011' sa nahrádzajú slovami 'od 1. mája 2011', slová 'do 15. januára 2011' sa nahrádzajú slovami 'do 15. mája 2011' a slová 'k 31. januáru 2011' sa nahrádzajú slovami 'k 31. máju 2011.'"

Dátum zverejnenia analýzy: 13.02.2011
success
error