DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Gašparovič

Nestraníci

To musí byť ozaj široká rozprava a musí sa zhodnotiť a vyhodnotiť najmä dopad tohto zákona, je teraz taký aktuálny zákon o sudcoch, ktorí som vrátil a prísediacich, kde som tomuto zákonu vytkol 11 takých, by som povedal, zlých rozhodnutí, ktoré tento zákon má prijať.

Ivan Gašparovic - 14.02.2011
Pravda

Prezident Ivan Gašparovič naozaj vo svojom rozhodnutí o vrátení zákona z 8. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z, z, o sudcoch a prísediacich v plnom znení tu (.pdf) vyjadril svoje pripomienky v 11 bodoch.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.02.2011
success
error