DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Gašparovič

Nestraníci

Imperatívny mandát je vlastne narušenie toho, čo poslanec vo svojom sľube v parlamente sľubuje a on tam sľubuje, že bude hlasovať aj podľa svojho vedomia a svedomia.

Ivan Gašparovic - 14.02.2011
Pravda

Imperatívny mandát je naozaj opak voľného mandátu, pri ktorom poslanec koná samostatne "podľa svojho svedomia a presvedčenia."

Poslanec však vo svojom poslaneckom sľube podľa článku 75, odseku 1 Ústavy SR explicitne nesľubuje, že bude hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia. Poslanecký sľub znie takto:

"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti
budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak,
aby sa uvádzali do života."


Prezident mal zrejme na mysli článok 7, odsek 2 Ústavy SR (.pdf), ktorý uvádza:

"Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi."

Keďže poslanec sľubuje aj dodržiavanie Ústavy, zaväzuje sa aj k slobodnému (neimperatívnemu) výkonu poslaneckého mandátu.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.02.2011
success
error