DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Krajcer

SKOK!

Také tie reči o tom, že Sulík bol poverený tým, že niekoho poveruje. No z ústavného hľadiska ani nebola iná možnosť. Jednoducho niekto to musel urobiť.

Marek Madaric vs. Daniel Krajcer - 31.01.2011
Zavádzajúce

Ak by sme chceli byť úplne presní, tak z ústavného hľadiska nebola možnosť ani jedna, Ústava totiž verejnoprávne médiá, ich riadenie a vedenie nijak neupravuje. Z hľadiska iných možností mohol zákon, ktorý dal túto právomoc predsedovi parlamentu, určiť úplne iný spôsob - menovanie vládou, priamo ministrom, nejakou komisiou či radou RTVS (ktorá zatiaľ neexistuje, vznikne až s riadnym šéfom inštitúcie).

Dátum zverejnenia analýzy: 30.01.2011
success
error