DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Krajcer

SKOK!

Jednoducho to, čo sa dialo v tejto inštitúcii od roku 2007 je úplná katastrofa, pretože musím podotknúť, že v roku 2006 ešte končila konkrétne Slovenská televízia s istým ziskom.

Marek Madaric vs. Daniel Krajcer - 31.01.2011
Pravda

Hospodárenie v STV:

rok 2006 (.pdf): zisk 34 500 000 korún
rok 2007 (.pdf): strata 195 750 000 korún
rok 2008 (.pdf): strata 356 885 000 korún
rok 2009 (.pdf): strata 5 625 876 eur

Dátum zverejnenia analýzy: 30.01.2011
success
error