DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Krajcer

SKOK!

A vy ste už vtedy čelili kritike aj niektorých právnikov, že tieto návrhy zákonov sú jednoducho na hrane.

Marek Madaric vs. Daniel Krajcer - 31.01.2011
Pravda

Denník SME prišiel v júni 2009, v dobe ked ležal zákon na Ústavnom súde, s názormi niektorých právnikov a odborníkov na zákon o vyvlastnení:

"Jozef Vozár z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied: 'Dosahovat urýchlenie vyvlastnovacieho konania opatreniami, ktoré obmedzujú podstatu vlastníckeho práva, pretože znemožnujú dotknutým vlastníkom efektívne sa bránit tak proti samotnému vyvlastneniu, ako aj proti nesprávne stanovenej výške náhrady za vyvlastnované pozemky, je v právnom štáte neakceptovatelné.'

Ústavný právnik Radoslav Procházka z Trnavskej univerzity: 'Mimoriadne otázna je aj efektivita zákona, co je tá najhoršia možná kombinácia: štát, ktorý sa správa ako zlodej, a to, co niektorým ludom ukradne, v skutocnosti ani nedokáže úcinne použit v prospech tých ostatných.'"


Z obdobia, ked sa tento zákon prijímal, sa k nemu kriticky vyjadrila aj prof. JUDr. Katarína Tóthová DrSc., ktorú tiež možno považovat za odbornícku na túto tému. K. Tóthová ako jediná koalicná poslankyna zdržala a za zákon nezahlasovala s tvrdením, že nemá rada veci "na hrane ústavnosti".

Dátum zverejnenia analýzy: 30.01.2011
success
error