DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Krajcer

SKOK!

Jednoducho občanovi sa naozaj mohlo stať, že sa ráno zobudí a jeho dom bude patriť Národnej diaľničnej.

Marek Madaric vs. Daniel Krajcer - 31.01.2011
Zavádzajúce

Predkladatelia návrhu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest argumentovali, že táto úprava zníži čas nutný na prípravu výstavby zo siedmych až dvanástich rokov na približne tri až štyri roky. Zrýchlenie sa týka najmä procesu vyvlastnenia pozemkov. Z jedného dňa na druhý sa však vlastníctvo pozemkov nemení.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.01.2011
success
error