DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Na to, aby mohli ľudí informovať, zrejme ma slúžiť aj v tej novele aj to, že sa im uvoľnia ruky čo sa týka marketingových nákladov, pretože minulá vláda im zviazala. Dala im limity na marketingové výdavky. Určite ste si všetci všimli, že tých reklám na DSS ako ubudlo aj v elektronických médiách.

Ivan Švejna vs. Peter Kažimír - 17.01.2011
Pravda

Zákonom č. 677/2006 Z. z. boli zavedené obmedzenia na výdavky na propagáciu a reklamu dôchodkových fondov. Konkrétne, zavedenie obmedzenia výdavkov DSS súvisiacich s uzatváraním zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení (na jednu zmluvu max. 6% priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa uzatvorila zmluva; pre rok 2007 je to max. 1 036 Sk) a výdavkov na propagáciu a reklamu dôchodkových fondov (max. 1000-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok, ktorý 2 roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa tieto výdavky vynaložili; pre rok 2007 je to max. 17,274 mil. Sk), uvádza dokument INEKO (.doc): Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení - charakteristiky opatrení, strana 24.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.01.2011
success
error