DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Takže do toho sme sa dostali do ekonomickej krízy, do obrovského poklesu výnosnosti toho pilieru ako takého.

Ivan Švejna vs. Peter Kažimír - 17.01.2011
Zavádzajúce

Podľa portálu etrend.sk došlo v roku 2010  len k miernemu zhodnoteniu výnosov z druhého piliera. Celkovo však po legislatívnych zmenách v roku 2009 došlo k poklesu výnosov. Konštatuje to aj analýza Národnej banky Slovenska (.pdf). Priemerné zhodnotenie rastových, vyvážených a konzervatívnych fondov je v dôsledku tejto zmeny približne rovnaké. V dôsledku došlo k výpredaju akcií z portfólií fondov, pričom najnižšie výnosy zaznamenali rastové fondy. Podľa etrend.sk "dopad možno vidieť na celkovom ročnom zhodnotení rastových fondov od ich založenia začiatkom roka 2005. To predstavuje u rastových fondov len zhruba jedno percento. Konzervatívne fondy zhodnocovali prostriedky takmer trojnásobne lepšie – hlavne preto, že do akcií vôbec investovať nemohli a novela sa ich vôbec nedotkla."

K poklesu teda došlo, problematická je ale interpretácia poslanca Kažimíra, že tak bolo pre krízu. To síce áno, ale svoju úlohu v tom zohrali aj opatrenia vlády.

Jedna zo zmien, ktoré podľa etrend.sk najviac ovplyvnili výnosnosť fondov, bola prijatá v roku 2008 a týkala sa nemožnosti DSS účtovať poplatky za investície do indexových fondov. "Spoločnosti sa tak týchto papierov postupne zbavovali. Výpredaj ešte umocnila narýchlo pripravená novela zákona o druhom pilieri (v roku 2009, pozn.), ktorá zmenila poplatkovú politiku tak, že DSS tlačí k mimoriadne konzervatívnemu investovaniu." 

Nasledujúci graf znázorňuje zhodnotenie dôchodkovej jednotky v období 4. januára 2008 až 31. decembra 2009:

Dátum zverejnenia analýzy: 16.01.2011
success
error