DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

A strana Smer už vtedy (pri zavedení druhého piliera, pozn.) avizovala, že s mnohými vecami má problém.

Ivan Švejna vs. Peter Kažimír - 17.01.2011
Zavádzajúce

K vytvoreniu druhého piliera došlo v decembri 2003 s tým, že vstup doň sa stal povinným pre ľudí, ktorí prišli na pracovný trh po prvom januári 2005. Rovnako aj k realizácii väčšiny ostatných ustanovení ohľadom vzniku 2. piliera došlo v januári 2005. V obdobia pred schválením druhého piliera v decembri 2003 sa nám žiaden odkaz na kritiku zo strany Smeru nájsť nepodarilo (web strany siaha len do roku 2005 napríklad).
Z obdobia roku 2005 sme našli napríklad vyhlásenie poslanca Smeru J. Buriana v parlamentnej rozprave z mája 2005:
Pokiaľ sa tento zákon nepostaví do pozície vyváženosti, nebude kontinuita medzi dôchodcami, ktorí odchádzali pred rokom 2004 a po roku 2004, pokiaľ sa nezastabilizuje sociálny systém a Sociálna poisťovňa sa nedostane do platobnej neschopnosti, do takých problémov, že prijatím tohto zákona nebude dostatok peňazí v Sociálnej poisťovni a neurobí sa princíp, že prvý pilier bude solidárny a druhý pilier bude zásluhový na princípe, keď si uvedomíme, že polovica príspevkov na dôchodkové zabezpečenie predsa ide do kapitalizačného piliera, nikdy podľa mňa nebude aspoň primárna spravodlivosť medzi kontinuitou dôchodcov, ktorú teraz si myslím, že odrazu všetci výrazne počúvame, ale nerobíme absolútne nič preto, aby sa táto vyváženosť aspoň sčasti udiala. Ďakujem pekne za pozornosť.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.01.2011
success
error