DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Mikolaj

SNS

...ako som povedal, aj v tomto zákone je 85 až 90% pôvodného textu (pôvodne schváleného zákona na podporu vlastenectva, ktorý bol vetovaný prezidentom SR, pozn.).

29.12.2010
Zavádzajúce

Ťažko hádať, aké kritéria komparácie textov Mikolaj využíva, ale pôvodný zákon, ktorý bol prezidentom vrátený, mal rozsah 6 strán, 8 článkov. Nový 3 strany a 5 článkov. Čo sa týka kvalitatívnych kritérií, z každotýždenného hrania hymny v školách sa stalo hranie raz ročne, z hrania na každom zasadnutí parlamentu, zastupiteľstva a vlády je to na úvodnej a záverečnej schôdzi. Formulácia o vzdelávaní vlastenectva je okresanejšia, zmizli štátne symboly z každej triedy a zostali len na „vhodných miestach“. V triedach zostalo len „grafické znázornenie“ týchto symbolov. V novom zákone sa nezmenila povinnosť orgánov územnej samosprávy vystavovať štátne symboly v jednacej miestnosti a povinnosť verejnoprávnych médií hrať slovenskú hymnu medzi 23. a 1. hodinou rannou. Zároveň z nového zákona úplne vypadla povinnosť štátnych úradníkov skladať sľub vernosti SR.Nie je možné ohodnotiť percentuálne množstvo zmien v zákone. Z uvedeného je však zrejmé, že Mikolaj sa snaží navodiť dojem, že zákon v podstate zostal nezmenený a zmenil sa len marginálne. Domnievame sa, že nový zákon je kvalitatívne značne odlišný a preto je zavádzajúce hovoriť len o malých zmenách.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.05.2010
success
error