DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Počiatek

SMER-SD

Slovensko za rok 2009 vykázalo najväčší nárast prílevu zahraničných investícií v rámci východnej Európy podľa hodnotení Pricewaterhouse Coopers...

29.12.2010
Pravda

Počiatek hovorí o správe PWC Foreign Direct Investment In Central and Eastern Europe (.pdf), ktorá okrem iného konštatuje: "Slovakia is unique amongst the countries we analysed as FDI (primae zahraničné investície, pozn.) rose by 55% in 2009. This rise was driven by an announced US$2.3 billion real estate investment by TriGranit. This single investment accounted for more than 40% of total Slovakian FDI inflows in 2009."

"Slovensko je jedinečné medzi krajanami, ktoré sme analyzovali, keďže FDI (primae zahraničné investície, pozn.) narástli o 55% v roku 2009. Tento nárast bol poháňaný oznámenou realitnou investíciou 2,3 milárd USD spoločnosti TriGranit. Sama táto investícia predstavovala viac ako 40% všetkých FDI v roku 2009."

V porovnaní s ostatnými krajinami Počiatek hovorí pravdu.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.03.2010
success
error