DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimír Mečiar

ĽS-HZDS

Ministerstvo životného prostredia v roku 1990 patrilo ministerstvu vnútru... V roku 90 vznikla komisia a v roku 92, keď sme prišli do vlády druhý krát, tak sme zriaďovali ministerstvo životného prostredia

25.12.2010
Pravda

Mečiar si v tomto prípade správne pamätá: zákonom 96/1990 (pdf) bola zriadená Slovenská komisia pre životné prostredie (predtým životné prostredia spadalo čiastočne pod Ministerstvo vnútra a životného prostredia, ako aj pod Ministerstva lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu a ďalšie ministerstvá), ktorá bola zákonom 347/1990 (pdf) včlenená do sústavy ústredných orgánov štátnej správy. Z Komisie sa stalo Ministerstvo zákonom č. 453/1992 (pdf).

Dátum zverejnenia analýzy: 18.04.2010
success
error