DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Krajcer

SKOK!

Poviem vám asi tak, že vo všeobecnosti časť spektra, keď sa bavíme o SDKÚ a aj o strane Most, o SaS nehovorím, v podstate je akceptácia toho modelu, v prípade niektorých poslancov KDH a poslancov za OKS je diskusia o tom, že áno, oni si myslia, že je to dobrý návrh, ale možno by to spájanie odsunuli od nejaký čas.

24.12.2010
Pravda

Most, SDKÚ a SaS "v podstate akceptovali" Krajcerov model, Zsolta Simon sa pre SME vyjadril: "Na ideový zámer má mandát od koaličnej rady, každý konkrétny krok však bude ešte predmetom rokovania". V tom istom článku sú taktiež spomína nasledovné: O ďalších rokovaniach hovoria aj poslanci KDH a SDKÚ.

Poslanci za KDH a štvorica poslancov z OKS sú skôr za riešenie, ktoré by malo dva kroky (vymeniť riaditeľa STV, zistiť stav STV až potom začať diskusiu ohľadom zlúčenia s rozhlasom). Predseda OKS Peter Zajac povedal, že SRo je ekonomicky aj programovo v oveľa lepšej situácii ako STV. A podľa neho "tým, že nepoznáme ekonomickú situáciu STV, by sme pri okamžitom zlučovaní riskovali, že sa ublíži rozhlasu."

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2010
success
error