DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Vy, keď ste začínali, mám to presne zdokumentované, v prvom roku 2006 ste zahájili vyše 3 kilometre a v druhom ďalších vyše 4 kilometre.

Ján Figel vs. Robert Fico - 20.12.2010
Neoveriteľné

Podľa programu prípravy a výstavby siete ciest I. triedy na roky 2007 - 2010 je v prílohe 5,6 uvedené nasledovné:
V roku 2006 (za Ficovej vlády, pozn.) bolo začatých cca 12,769 km stavieb
V roku 2007 bolo začatých cca 46,045 km stavieb.

Podľa údajov zverejnených na stránke NDS bolo do prevádzky uvedených:
V roku 2006 (za Ficovej vlády, pozn.) - cca 24,43 km rýchlostných ciest a diaľníc 0 km.
V roku 2007 - 0 km rýchlostných ciest a cca 42,025 km diaľníc.

Uviedol som vyššie uvedené hodnoty, pretože Fígeľ bližšie nekonkretizoval informácie o km a z toho dôvodu som označil výrok ako neoveriteľný.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.12.2010
success
error