DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Bývalá vládna garnitúra nevládla ani celkom slušne, pretože mala permanentný obraz trvalého nepriateľa... inokedy zahraniční investori (tzv. nepriatelia, pozn.)...

Robert Fico, Rafael Rafaj vs. Jozef Kollár - 19.12.2010
Pravda

R. Fico v tlačovej besede na tému Neakceptovateľné návrhy na zvýšenie ceny plynu konštatuje: „štát sa vďaka absolútne katastrofálnej privatizácii SPP dostal do polohy obyčajného štatistu. Síce štát má v SPP 51% akcií, a 49% akcií vlastní Ruhrgas a Gaz de France, nemáme žiadnu možnosť ovplyvňovať rozhodnutia rozhodujúcich orgánov tejto spoločnosť.“

V závere konštatuje nasledovné: „Na záver chcem povedať, vážené dámy a páni, a to je opäť výzva pre pánov z Ruhrgasu a z Gaz de France: Páni z Ruhrgasu a Gaz de France, ak sa vám nepáči, že ste v roku 2007 zarobili iba 16,7 miliárd slovenských korún, tak nám to vráťte naspäť! My vám zaplatíme tú istú sumu, za ktorú ste to kúpili od Slovenskej republiky. Stotridsať miliárd korún vám zaplatíme, vráťte nám to naspäť!“

Dátum zverejnenia analýzy: 24.10.2010
success
error