DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

No k tým informáciám. Kto ich mal, pani Puškárová? Pozrite si titulky novín po voľbách, kedy zrazu sa objavili veci, ktoré ministerstvo pod vedením práve pána Počiatka zatajovalo. Nebola zverejnená daňová prognóza, neboli vypracované východiská štátneho rozpočtu napriek tomu, že to zákon vláde prikazuje. Štátny záverečný účet, ktorý vždy býva zverejňovaný v apríli, máji, bol zverejnení dva dni po voľbách.

Ivan Mikloš vs. Ján Pociatek - 19.12.2010
Pravda

Ide o obľúbený Miklošov argument, použil ho už V politike (12.9.) a rovnako tak v relácií Na telo (3.10.). Prvá tohtoročná daňová prognóza bývalej vlády bola zverejnená až po zasadnutí Výboru pre daňové prognózy MF SR dňa 22.6.2010. Podľa základného metodického rámca pre tvorbu rozpočtu verejnej správy MF SR zo dňa 30. mája 2008 sa východiská štátneho rozpočtu spravidla predkladajú do konca marca („....sekcia rozpočtovej politiky, ktorá v období od 15. februára do konca marca spracuje návrh východísk rozpočtu verejnej správy a predloží tento návrh na rokovanie vlády“), no na stránke MF SR do siedmeho októbra figurovali len rámcové dokumenty z roku 2009 t.j. návrh východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2010-2012 zo dňa 21.4.2009, čo explicitne potvrdzuje Miklošovo tvrdenie o nepripravenosti východísk štátneho rozpočtu.

Štátny záverečný účet bol predložený až dva dni po parlamentných voľbách 2010 dňa 14.júna 2010, čo bolo síce v medziach zákona (keďže štátny záverečný účet má byť zo zákona zverejnený najneskôr do 30.06.), ale napr. v rokoch 2005 a 2003 bol štátny záverečný účet predložený už v apríli.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.12.2010
success
error