DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Počiatek

SMER-SD

Veď to práve treba rozmotať, pretože pán Mikloš: veľmi šikovne vie splietať čísla dokopy. Prvé, čo si treba uvedomiť a ešte raz by som to chcel pripomenúť divákom, keď tu pán Mikloš: menuje nejaké kauzy, ako bola nástenkový tender, emisia alebo všelijaké iné, plytvania, tie nesúvisia vôbec s rokom 2011, rok 2011 je im k dispozícii, môžu si ho naplánovať ako chcú, môžu si naplánovať príjmy aké chcú, aj výdavky. Ale na to už emisie vplyv nemajú nijaký. Čiže aký bude deficit v roku 2011, zbytočne sa uškŕňate, je to proste tak.

Richard Sulík vs. Pavol Paška - 16.12.2010
Zavádzajúce

Je síce pravda, že technicky, štátny rozpočet v roku x nesúvisí s rozpočtom v roku x+1. Reálny dopad rozpočtu roku x na rozpočet nasledujúceho roku súvisí s formou deficitu/prebytku daného rozpočtu. Konkrétne, pokiaľ rozpočet trpí štrukturálnym deficitom, t.j. deficitom, kedy výdaje štátu prevyšujú príjmy štátu pri optimálnom výkone ekonomiky, tak nie je možné vytvoriť vyrovnaný rozpočet, bez toho aby sa zmenili zákony (platí to zvlášť v prípade, keď vyše 80% výdajov štátu štátu tvoria mandatórne výdavky-platy, sociálne dávky... ). Slovensko počas svojej samostatnej existencie nemalo vyrovnaný rozpočet a to napriek tomu, že HDP väčšinu času stúpalo, z čoho zjednodušene vyplýva, že Slovensko má štrukturálny deficit. To potvrdzuje napr. aj analytik INESS Radovan Ďuran.

Druhá skutočnosť, ktorá prepája rozpočty dvoch po sebe nasledujúcich rozpočtových období je dlhová služba štátu. Deficit jedného roku zvyšuje verejný dlh, ktorý je hradený emisiou dlhopisov, z ktorých je štát povinný vyplácať úroky veriteľom. Vyššia dlhová služba zaťažuje rozpočet nasledujúcich rokov a komplikuje jeho vyrovnávanie.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.09.2010
success
error