DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

On (Matovič, pozn.) nikdy nemusel použiť tento svoj preukaz poslanca Národnej rady. Mohol použiť občiansky preukaz, zaplatiť a podobne.

15.12.2010
Pravda

O trestnom a disciplinárnom konaní sa pojednáva v Ústave a ďalej v Priestupkovom zákone (zákon o priestupkoch č. 372/1990 Zb.):

"Konanie osôb požívajúcich výsady a imunity podľa zákona alebo medzinárodného práva, ktoré má znaky priestupku, nemožno ako priestupok prejednať. Nemožno ani vykonať sankciu alebo v jej výkone pokračovať, ak osoba, ktorej bola sankcia uložená, sa stala neskôr osobou požívajúcou podľa zákona alebo podľa medzinárodného práva výsady a imunity."

Každopádne, ako to popísal poslanec Dostál, pokutu zaplatiť môžu, ak chcú.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.09.2010
success
error