DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Branislav Ondruš

Hlas

Treba povedať, že aj nárast deficitu bol na Slovensku bol v týchto rokoch bol na priemernej úrovni o 4,5 % rástol deficit v celej Európskej únii, o 4,5 % rástol deficit aj na Slovensku.

Július Brocka vs. Branislav Ondruš - 15.12.2010
Pravda

 Deficit medziročne narástol o 4,5 percentuálneho bodu, tak v prípade Slovenska ako aj v prípade priemeru EÚ 27.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2010
success
error