DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...aj pápež Štefan V., ktorý ho uvádza priamo ako kráľ.

Béla Bugár vs. Dušan Caplovic - 15.12.2010
Zavádzajúce

Áno, pápež tento titul raz použil, ale inokedy ho zase nepoužil. Ako píše Stenhubel:

"Adresu s titulom „rex“ má jedine list pápeža Štefana V. z roku 885: „Zuentopolco regi Sclavorum“ čiže „Svätoplukovi kráľovi Slovanov“...

Svätopluk, presne tak ako Michal, bol kniežaťom. Svedčí o tom aj nasledujúci list Štefana V. z prelomu rokov 885/886 (MMFH III, Epistolae č. 102) s pokynmi pre pápežských vyslancov do Svätoplukovej ríše, presnejšie priamo ku Svätoplukovi. Keďže pápež ich poslal „ad ducem patriae“, neposlal ich ku kráľovi ale ku kniežaťu, pretože latinský titul „dux“ v žiadnom prípade nie je kráľ, ale zodpovedal slovanskému titulu knieža."

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2010
success
error