DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...SaS a prezident Hayekovej nadácie pán Oravec ovládol túto záležitosť a sú tu skutočne jasne dokázateľné konflikty záujmov a presýpanie peňazí v prospech Hayekovej spoločnosti a môže tu robiť pán, pán Chren pán štátny tajomník. Bol v konflikte záujmov a sú tu ešte väčšie a väčšie dôsledky, za ktoré nesie zodpovednosť...

Béla Bugár vs. Dušan Caplovic - 15.12.2010
Neoveriteľné

Ján Oravec (prezident Združenia podnikateľov Slovenska) a Martin Chren (štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR) sú členovia Zboru zástupcov členov združenia Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania. Zbor zástupcov je najvyšším orgánom a je zodpovedný za riadenie činnosti agentúry v strategických otázkach. V stanovách sa tiež píše, že Zbor zástupcov si vyhradzuje právo rozhodovať o veciach, ktoré patria do pôsobnosti iného orgánu združenia a prijíma rozhodnutia o týchto veciach. Ale tvrdenie, že títo dvaja ovládli Národnú agentúru je však zavádzajúce. Nepodarilo sa nám ale nájsť konkrétne príklady, na základe ktorých by sa dalo hovoriť o „ovládnutí“.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2010
success
error