DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

...znovu si zopakujme, že títo o všetkom rozhodovali, vrátane dozorná rada, ktorá má takýto istý trojčlenný model...

Béla Bugár vs. Dušan Caplovic - 15.12.2010
Pravda

Dozorná rada je kontrolný orgán, ktorý dohliada na hospodárenie združenia. Má troch členov. Po jednom z každej organizácie a je tvorená nasledujúcimi členmi: JUDr. Peter Jesenský (vedúci služobného úradu Ministerstva hospodárstva SR), Ing. Karol Pavlů (čestný predseda Združenia podnikateľov Slovenska) a Ing. Ján Kahan (viceprezident Slovenského živnostenského zväzu).

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2010
success
error