DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Dušan Čaplovič

SMER-SD

Ale pozrite sa, to je vecou NKÚ, NKÚ nebude skúmať konflikt záujmov, nebude skúmať, bude skúmať v podstate odbornú vec, metodiku týchto zmlúv, ale ja stále my hovoríme predovšetkým o a znovu sa vráťme na ministerstvo hospodárstva.

Béla Bugár vs. Dušan Caplovic - 15.12.2010
Pravda

Denník SME prišiel s tvrdením, že NKÚ vôbec nebude skúmať prípadnú predraženosť alebo zmanipulovanosť súťaže, či konflikt záujmov. Tak sa malo stať aj pri nástenkovom tendri. Úrad neskúmal ceny služieb, ale či išlo o služby, ktoré boli podľa zákona dovolené a či boli naozaj dodané. Tento istý problém sa týka aj súťaže, NKÚ nemá ako odhaliť, že zvyšní súťažiaci sa do súťaže prihlásili len formálne.

Oficiálne vyjadrenie Úradu vlády hovorí o tom, že poslanci požiadajú o preskúmanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti prostriedkov vynaložených v kontraktoch štátnych inštitúcií so spoločnosťou Hayek Consulting. Nehovorí o priebehu súťaže.

V Znení zákona č. 39/1993 Z. z o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky s účinnosťou od 1.1.2008 sa píše:

§ 1: "Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len "Úrad") je štátny orgán, ktorý je vo svojej kontrolnej činnosti nezávislý, viazaný len zákonom."

§ 2: "Úrad kontroluje hospodárenie s (b) majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, verejnoprávnych inštitúcií."

§ 3: "Úrad vykonáva kontrolu z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti."

§ 5: "(4) Úrad vykoná na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky pre jej potreby kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti."

NKÚ teda v oblasti hospodárenia skontroluje to, k čomu ho poslanci zaviažu.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2010
success
error