DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Droba

SaS

Ja si myslím, že tento jazykový zákon je v súlade s programovým vyhlásením vlády, odstraňuje nezmyselné reštrikcie voči menšinám a súčasne v plnom rozsahu chráni štátny jazyk.

Juraj Droba vs. Rafael Rafaj - 15.12.2010
Pravda

V Programovom vyhlásení vlády (.pdf) sa okrem iného píše:

"Vláda SR napraví reštrikčné legislatívne a politické opatrenia z predchádzajúceho obdobia, ktoré neboli v súlade s ľudskoprávnymi princípmi. V krátkom čase pripraví návrhy zmien zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), zákona o štátnom jazyku SR, zákona o občianstve SR, legislatívnych pravidiel vlády SR a i. tak, aby rešpektovali ľudské aj menšinové práva zaručené Ústavou SR aj medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Vláda SR bude iniciovať nápravu v individuálnych prípadoch, v ktorých mohlo dôjsť k zásahom do dôstojnosti občana zo strany štátu."

...

"Okrem novelizácie zákona o štátnom jazyku, prijatia nového zákona o ochrane a podpore zachovania a rozvoja kultúr národnostných menšín a novelizácie školského zákona vláda SR naplní princíp efektívnej rovnosti všetkých občanov SR aj novelizáciou zákona o používaní jazykov národnostných menšín, zákona o geodézii a kartografii a zákona o oznacovaní obcí a dalších súvisiacich právnych predpisov. Dôsledne bude uplatnovat odporúcania Charty regionálnych alebo menšinových jazykov, kde sa zameria na riešenie problémov obsiahnutých v hodnotiacich správach."

Dátum zverejnenia analýzy: 24.10.2010
success
error