DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

No, predpokladám, že áno. No, tak ak dovolíte, tak to jednou vetou, pán Rafaj, som povedal, že doposiaľ to bolo objektívne, že plat poslanca bol naviazaný na priemernú nominálnu mesačnú mzdu pracovníka v hospodárstve.

Robert Fico, Rafael Rafaj vs. Jozef Kollár - 15.12.2010
Pravda

Podľa zákona 130/1993 Zb. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov: „Poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“) patrí plat vo výške 3-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, zaokrúhlenej nahor na celé euro“.

Dátum zverejnenia analýzy: 24.10.2010
success
error