DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Počiatek

SMER-SD

...A ja si veľmi dobre pamätám, keď vy ste tu glorifikovali hospodársku politiku Írska a pobaltských krajín. To boli vaše také nosné piliere, ako sa to po správnosti má robiť...

Ivan Mikloš vs. Ján Pociatek - 15.12.2010
Pravda

 Ivan Mikloš rád využíval príklad ekonomického rastu Írska a Pobaltských krajín vo svojich prejavoch. Napríklad v jednom z 19.3.2007 povedal:

Nie je náhoda, že Slovensko sa pričlenilo k najrýchlejšie rastúcim európskym ekonomikám a že týmito ekonomikami sú práve Írsko, pobaltské krajiny a dnes už aj Slovensko. Sú to totiž krajiny, ktoré uskutočňujú podobný model ekonomického rozvoja. Model založený na tých princípoch, ktoré sme presadzovali v reformnom procese najmä v rokoch 2002 – 2006. ...

Spomenuli ste, vážený pán prezident, príklad Írska a dokonca ste povedali, že v porovnaní s nimi sme v predstihu, lebo oni začali s reformami až 10 rokov po vstupe do EÚ a my už pred vstupom. Áno, Írsko je vskutku inšpirujúci príklad. Keď v roku 1973 Írsko vstupovalo do EÚ, ekonomicky bolo na 50% úrovni vtedajšej únie, podobne ako Slovensko pri vstupe v roku 2004. Dnes je Írsko so 140% HDP oproti európskemu priemeru druhou ekonomicky najvyspelejšou krajinou EÚ po Luxemburgu.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.10.2010
success
error