DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Počiatek

SMER-SD

Ja sa tu vrátim ešte k tomu čo tu neodznelo. A to je keď sa bavíme o tom raste a to vláda dokonca má vo svojom programovom vyhlásení vlády, že rast má byť kľúčom pre tvorbu nových pracovných miest a zvyšovanie blahobytu obyvateľstva...

Ivan Mikloš vs. Ján Pociatek - 15.12.2010
Pravda

V programovom vyhlásení vlády (pdf) sa píše, že „hospodárska politika vlády SR bude vytvárať predpoklady pre zrýchľujúci sa a udržateľný ekonomický rast v podmienkach zostrujúcej sa globálnej konkurencie. Takýto rast nie je samoúčelný a nie je konečným cieľom, je však nevyhnutným prostriedkom na zlepšovanie kvality života občanov Slovenska, na rast životnej úrovne a zamestnanosti, na vyrovnávanie regionálnych rozdielov, ako aj na riešenie iných naliehavých problémov.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.10.2010
success
error