DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Počiatek

SMER-SD

Nemáme to prepočítané ešte v detailoch, ale pracujeme na tom. Ja si osobne myslím, že ten dopad bude o niečo vyšší, ako si myslí ministerstvo financií. Zo samotného titulu tých opatrení. Ale čo zostáva faktom je, že ten balíček tak, ako je štrukturovaný a to vyplýva priamo z prognózy samotného ministerstva financií, ako aj prognózy Národnej banky, kde sa jasne konštatuje, že tento balíček spomalí rast, neprinesie zvyšovanie zamestnanosti a zastaví aj rast reálnej mzdy.

Ivan Mikloš vs. Ján Pociatek - 15.12.2010
Pravda

NBS vo svojej ostatnej strednodobej predikcii (pdf) píše:

Vývoj ekonomiky v strednodobom horizonte by mal byť ovplyvnený hlavne uvažovanými konsolidačnými opatreniami vlády. Tieto by mali spôsobiť spomalenie rastu HDP v roku 2011, a to cez nižší príspevok domáceho dopytu….

Situácia na trhu práce by sa mala v strednodobom horizonte zlepšovať, avšak v roku 2011 by mala byť negatívne ovplyvnená očakávaným znižovaním počtu zamestnancov vo verejnej správe v dôsledku konsolidácie verejných financií....

Navyše, opatrenia na príjmovej strane rozpočtu spôsobujú zníženie reálneho disponibilného príjmu domácností, čo opäť ovplyvňuje hospodársky rast, tento raz nepriamo cez konečnú súkromnú spotrebu. ...

Ďalšie opatrenia týkajúce sa zvyšovania sadzieb dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní by sa mali premietnuť do rýchlejšieho rastu domácej cenovej hladiny v porovnaní s predchádzajúcou predikciou s vplyvom na nižší reálny disponibilný príjem domácností.


Národná banka Slovenska odhadovala podľa investujeme.sk rast ekonomiky v tomto roku na úrovni 4,3%. Pred troma mesiacmi odhadovala rast na úrovni 3,7%. Počiatek hovorí pravdu v tom, že nastane pokles rastu hospodárstva. Odhad NBS na rok 2011 je 3,0% (predchádzajúci odhad bol 4,3%) a v roku 2012 by mal byť rast 4,1% (predchádzajúci odhad 4,4%).

Dátum zverejnenia analýzy: 03.10.2010
success
error