DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Počiatek

SMER-SD

Tá štruktúra výdavkov sa v skutočnosti nijakým zásadným spôsobom nezmenila. Čiže na výdavkovej strane tá konsolidácia výrazným spôsobom neprebieha alebo neprebieha vôbec. V skutočnosti konsolidácia prebieha na strane príjmov. Čiže zaplatia tú konsolidáciu občania. Čiže celé čo sa udialo, že preniesli tú záťaž konsolidačnú na bežných ľudí.

Ivan Mikloš vs. Ján Pociatek - 15.12.2010
Zavádzajúce

Štruktúra výdavkov sa zmenila (aj keď je na subjektívnej miere poslanca, kde vidí onú hranicu "zásadného spôsobu"); konsolidáciu najvýraznejšie vidieť predovšetkým vo financovaní administratívneho aparátu štátnej správy (Kancelária NR SR, menej Kancelária prezidenta SR, Kancelária Ústavného súdu SR; no na druhej strane výrazné navýšenie rozpočtu Úradu vlády SR).

V prípade rozpočtu jednotlivých ministerstiev dochádza aj k navýšeniu (napr. v prípade Ministerstva zahraničných vecí SR), aj k zníženiu rozpočtu (napr. Ministerstvo obrany SR). Čo sa týka ostatných ústredných orgánov štátnej správy návrh rozpočtu najmarkantnejšie konsoliduje financie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. (bližšie viď tabuľka, hrubo označené pre rok 2011 polia, kde dochádza k poklesu v porovnaní s rokom 2010).

Zdroj.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.10.2010
success
error