DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

50% všetkých zdrojov, ktoré sú v eurofondoch, to je tých približne 11 miliard eur, myslím je strategický referenčný rámec, je zazmluvnených. S tým už nemôžete urobiť nič, zostáva vám ešte ďalších 50%., ale to sú peniaze v jedenástich operačných programoch, počnúc informatizáciou cez všetky oblasti, ktoré pokrývajú európske fondy, po ďalšie zmena v strategickom referenčnom rámci, teda v presunoch peňazí bude vyžadovať opätovné schválenie cez EK...

Ján Figel vs. Robert Fico - 15.12.2010
Pravda

Podľa materiálu NSRR je naozaj asi 11,5 miliardy eur v tomto referenčnom rámci rozdelenom do 11 operačných programov. Stav implementácie ŠF podľa OP, priorít a opatrení pre PO 2007-2013 k 31. augustu 2010 je dostupný na http://www.nsrr.sk/cerpanie/ a podľa neho je zazmluvnených 52,20%.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.10.2010
success
error