DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

...to čo sa udialo okolo D1 nebolo zastavenie, ale ani na šiesty pokus nenaštartoval najväčší projekt, ktorý v Európe toho času bol vo forme PPP, pretože spájal veľkých alebo do jedného balíka päť úsekov a keďže koncesionár nebol schopný ani na tento šiesty termín zabezpečiť plné financovania, tak sme sa rozhodli tento balík otvoriť a začať ho realizovať postupne tak, aby sa dalo stavať aj lacnejšie a podľa mňa aj dynamickejšie.

Ján Figel vs. Robert Fico - 15.12.2010
Nepravda

Podľa vyjadrení predstaviteľa skupiny koncesionárov K. Wolfa: "Konzorcium... dokázalo zabezpečiť plné financovanie projektu, vo variante so štátnou garanciou aj bez nej, čo bolo MDPT preukázané 18. júna 2010“. Podľa ďalších informácií finančná uzávierka nemohla prebehnúť kvôli sťažnostiam na enviromentálne dopady, ktoré spadali mimo kompetenciu koncesionára. Tieto informácie sú preto v rozpore s tvrdením J. Fígeľa, že koncesionár nedokázal zabezpečiť plné financovanie. Upozorňujeme však, že slová K. Wolfa nevieme overiť.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.10.2010
success
error