DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Edita Pfundtner

MOST-HÍD

...zistilo sa (v Benátskej komisii, pozn.), že určité ustanovenie zákona sú nezlučiteľné s medzinárodnými záväzkami, ktoré Slovenská republika na seba vzala a preto tieto ustanovenie treba revidovať.

Figel, Pfundtner vs. Caplovic - 10.12.2010
Pravda

Správa v bode č. 136 hovorí, že niektoré ustanovenia nie sú v súlade s medzinárodným záväzkami SR.

Dátum zverejnenia analýzy: 21.11.2010
success
error