DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Nezvyšovala (vláda R.Fica dane, pozn), lebo bola v koalícii, bola stredoľavej koalícii, to znamená nezískali sme na to súhlas svojich koaličných partnerov, tiež sme museli rešpektovať koaličnú matematiku, ale my sme zaviedli degresívnu odpočítateľnú položku, ktorá zvýšila daňovú povinnosť každému vyššie príjmovému občanovi, vtedy asi o 15 korún ročne.

Jozef Kollár vs. Peter Kažimír - 10.12.2010
Pravda

V roku 2006 bol prijatý vládny návrh zákona, ktorým s amení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

§ 11 Nezdaniteľné časti základu dane 

(1) Základ dane sa znižuje o nezdaniteľné časti základu dane uvedené v odsekoch 2 až 4. 

(2) Ak daňovník v príslušnom zdaňovacom období dosiahne základ dane, ktorý 

a) sa rovná alebo je nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca 19,2-násobku sumy platného životného minima, 

b) je vyšší ako 100-násobok platného životného minima, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule. 

Termín vyššie prijímový občan nie je úplne vymedziteľný, preto sa nám sumu 15 korún ročne nepodarilo overiť.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.12.2010
success
error