DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Jedná sa o rozpočte, ale tie kľúčové zákony, ktoré budú mať dopad na občanov tie sa už proste prijali a ten váš malý vynález skazy, ktorý ste si skonštruovali proste dopadne na chrbáty ľudí, lebo im nakladáte a vy, vy pomenúvate samozrejme jednotlivosti ako nárasty cien v jednotlivých oblastiach, ale to dopadne v celku na tých ľudí či ...zvyšovanie cien pohonných hmôt, nafty pre poľnohospodárov...

Jozef Kollár vs. Peter Kažimír - 10.12.2010
Pravda

Nafta pre poľnohospodárov a pohonné hmoty - Vláda schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V dôvodovej správe sa uvádza:

„Konkrétne ide o zrušenie daňového zvýhodnenia plynového oleja tzv. červenej nafty, oslobodenia 

skvapalnených plynných uhľovodíkov (LPG).“

Dátum zverejnenia analýzy: 05.12.2010
success
error