DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Spotreba elektrickej energie. To nie je odhad ministerstva financií ani vlády. To je odhad Západoslovenskej energetiky, ktorý hovorí o tom, že ak priemerná domácnosť na Slovensku platí ročne za elektrickú energiu 350 eur, tak cena za elektrickú energiu vrátane vplyvu zvýšenia dane z pridanej hodnoty vzrastie o 10 eur ročne podčiarkujem. To je pán redaktor menej ako 1 euro mesačne

Jozef Kollár vs. Peter Kažimír - 10.12.2010
Zavádzajúce

Cenové rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vydané dňa 1. 12. 2010 pre spoločnosti skupiny ZSE znamenajú, že konečná cena elektriny pre domácnosti i podnikateľov je ešte neznáma. Štyri cenové položky, ktoré tvoria súčasť koncovej ceny elektriny (tarifa za prevádzkovanie systému, DPH, spotrebná daň z elektriny a odvod do Národného jadrového fondu) neboli predmetom rozhodnutia.“


„Pre zákazníkov ZSE Energia, a.s., znamenajú, že cena elektriny bude od ich dodávateľa v priemere o 0,25 % lacnejšia ako v tomto roku.“

„Na výslednú cenu si však zákazníci ešte budú musieť počkať. Vydané rozhodnutia totiž neobsahujú položky, na ktoré dodávateľ elektriny a ani prevádzkovateľ distribučnej sústavy nemajú dosah – oba subjekty však majú zákonnú povinnosť zahrnúť ich do konečných cien elektriny. Konkrétne sa jedná o tarifu za prevádzkovanie systému (TPS), ktorá obsahuje náklady na povinný výkup elektriny z obnoviteľných zdrojov (tzv. zelenej energie) a náklady na podporu výroby elektriny z domáceho uhlia, zvýšenú DPH, spotrebnú daň z elektriny a odvod do Národného jadrového fondu (v súčasnosti určený na 3 eurá/MWh). O uvedené položkách bude ÚRSO rozhodovať až v najbližších dňoch.“

Agentúra SITA píše: „Ako informoval Holjenčík, konečná budúcoročná cena elektriny pre domácnosti by sa nemala zvyšovať, ak sa poslanci s novelou stotožnia. Tá by mala po schválení obmedziť zvýhodňovanie najmä solárnych elektrární. "Tu je skrytý kľúč, ako budú vyzerať koncové ceny elektriny. Je však vysoko pravdepodobné, že cena sa nebude výrazne voči tomuto roku meniť," dodal Holjenčík.“

Spomínanú novelu, ktorá ešte nie je schválená nájdete tu. V dôvodovej správe sa uvádza„Novela upravuje podmienky, ktoré obsahuje súčasný zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktoré sa týkajú sa súčasnej podpory, ktorá by mohla viesť k značným dosahom na ceny elektriny pre odberateľov.“ Ďalej sa píše „...prioritou budú technológie, ktorých využitie vedie k cenám energií blízkym trhovým s ohľadom na únosnú konečnú cenu energie.
Vzhľadom na nepredikovateľnosť slnečnej energie je potrebné znížiť hranicu prebratia zodpovednosti za odchýlku výrobcom, aby sa znížil dosah na cenu elektriny.“

Dátum zverejnenia analýzy: 05.12.2010
success
error