DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Krajcer

SKOK!

Vy predsa viete, že v prípade zrušenia koncesionárskych poplatkov a ich nahradenia platbami zo štátneho rozpočtu je potrebné rokovať a získať súhlas Európskej komisie, to znamená, ide o takzvanú notifikáciu štátnej pomoci. Ta trvá niekoľko mesiacov, to znamená, že najbližší možný termín je naozaj 1.1.2012. A preto ja hovorím, tento ideový návrh je začiatok reformy a celý budúci rok je priestor na diskusiu o obsahu.

09.12.2010
Pravda

Ako uvádza Komisia: "The Commission is competent for control on State aid. Public broadcasting can be defined as a service of general interest, but its funding by state resources in general remains State aid. This means that while Member States are competent for the definition and choice of funding of the public service, the Commission retains a duty to check for abusive practices and absence of overcompensation."

V článku 25 Communication from the Commission on the application of State aid rules to public service broadcasting sa ďalej uvádza: "State aid to public broadcasters must be examined by the Commission in order to determine whether or not it can be found compatible with the common market."

Aj keď nie je možné určiť presnú dĺžku trvania schvaľovania štátnej pomoci, napríklad v prípade TV France to trvalo tiež pár mesiacov.

Dátum zverejnenia analýzy: 17.10.2010
success
error